Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas KÜ peab kindlustusseltsile hüvitama korteris toimunud veekahju kulud?15.01.2015

Kaks aastat tagasi tekkis korteris veekahju seoses kanalisatsioonitoru purunemisega. Kindlustus tegi korteris remondi. Nüüd saabus KÜ-le 6000-eurone nõue tehtud remondi hüvitamiseks, maksetähtaeg on 10 päeva. KÜ on kindlustamata. Kuna tegemist on väga väikese ühistuga, siis sisuliselt maksab kannatanu ikkagi suure osa veekahjust nüüd ise kinni. Kas 2 aastat hiljem on kindlustusseltsil õigus sellist nõuet esitada? Millised võimalused on KÜ-l nõude vaidlustamiseks (kas või summa osaliseks vaidlustamiseks)? Kui näiteks vaidlustada kasutatud materjalide maksumus vmt kas sellega võib korteriomanikule kaasneda midagi kindlustusandja poolt?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui kindlustusandja on kodukindlustuse lepingu alusel kahju hüvitanud ja kahju tekkimise eest vastutab korteriühistu, siis peab korteriühistu kindlustusandja nõudel kahju hüvitama. Kui juhtunust on möödas kaks aastat, siis nõue ei ole aegunud.

Rääkige kindlustusandjaga läbi. Veenduge, et ühistu vastutab tekkinud kahju eest. Veenduge, et kindlustusandja on hüvitanud mõistlikud ja põhjendatud kulutused korteri taastamiseks. Kahju tekitaja vastutus ei ole suurem, kui tekkinud kahju.