Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas autoavariis saadud vigastuse ravi ka kompenseeritakse?16.06.2011

Tere.
Mu emaga juhtus liiklusõnnetus, mille põhjustas tema elukaaslane, jäädes roolis magama ja sõitis vastu posti, ema oli kõrvalistuja. Avarii tagajärjel on tal jalg pea 3 kuud kipsis, nii, et tööle ta minna ka ei saa. Kas kindlustus peab maksma mingit keskmist palka ja haigla kulusid katma? Ja millest alustama peaks?
Ette tänades vastuse eest.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukile liikluskindlustuse kaitse andnud kindlustusandjal on kohustus hüvitada kannatanule, sh näiteks kaasreisijale tekitatud kahju (ei oma tähendust seotus kahju põhjustanud sõidukijuhiga).

Hüvitamisele kuuluv isikukahju on muu hulgas:
1) ajutisest töövõimetusest tulenev kahju. Hüvitatakse liiklusõnnetuses saadud vigastustest tulenev sissetulekute vähenemine selle aja eest, mille jooksul kannatanu oli töövõimetu;
2) kannatanu ravikulu. Hüvitatakse kannatanu ravimiseks tehtud põhjendatud kulu. Põhjendatuks loetakse kulutused raviprotseduuridele ja -vahenditele, mis on kannatanule meditsiiniliselt näidustatud ja mille otstarbekuse on arst-ekspert heaks kiitnud;
3) liiklusõnnetusega seotud mittevaraline kahju. Kui isik, kellele hüvitatakse isikukahju, pidi seoses selle kahjuga taluma ülitugevat valu või tal tekkis puue, mis seisneb organi või kehaosa kaotuses või alatalitluses, ja see on tuvastatud arstliku ekspertiisi käigus, siis tasub kindlustusandja ühekordse hüvitise.

Hüvitise saamiseks palun pöörduge kindlustusandja poole, kellega oli sõlmitud kahju põhjustanud sõiduki suhtes liikluskindlustuse leping. Üksikasjalikumad juhtnöörid edasiseks saate kindlustusandjalt.