Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Miks on kindlustusvõtjale kasulik rekonstrueeritud elamule taotleda kasutusluba ja elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistust?20.01.2015

Kas ja miks on kindlustusvõtjale kasulik 2000.a. rekonstrueeritud elamule taotleda kasutusluba ja elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistust?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kasutada tohib vaid sellist ehitist, millel on kasutusluba. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus on kasutusoa saamise eelduseks. Mõlemad dokumendid lisavad kindlust, et ehitis on kasutamiseks ohutu. Seega ei ole kasutusluba ja elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus pelgalt kasulikud, need on kohustuslikud ja mitte vaid kindlustusvõtjale vaid igale ehitise omanikule.

Kodukindlustuse hea tava (http://eksl.ee/images/files/Hea_tava_kodukindlustus(14).pdf) kohaselt ei hüvita kindlustusandja ebakvaliteetsest projekteerimisest või ehitamisest tekkinud kahju. Samuti ei hüvitata kahju, mille põhjuseks on sobimatud ehitusvõtted või ebakvaliteetsed ehitusmaterjalid. Ka on tava kohaselt kindlustusvõtja kohustuseks järgida üldisi tuleohutusnõudeid. Küsimuses toodud luba ja tunnistus võivad aidata kindlustusvõtjat vaidluse korral.