Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus saab keelduda kahju hüvitamisest, kuna klaasil olla varasem täke, kuigi lepingu sõlmimisel tunnistati klaas korralikuks?30.01.2015

Tere!
Sain enda auto esiklaasile täkke ja mõra, mille põhjustas vastutulnud auto alt lennanud kivi. Käisin näitasin autot hinnapakkumise saamiseks klaasivahetuskohas ja nüüd, kui kõik need toimingud tehtud, ütleb kindlustusfirma, et nemad ei korva mulle antud kahju, sest klaasil on olnud varasemast ajast juba üks täke ja neil on pilt, mis seda tõestab. Kui kaskokindlustuse leping vormistati, märgiti vastuvõtu aktile, et klaasi kahjud puuduvad ja olles neile 7 kuud kindlustuse eest maksnud, siis tuleb välja, et klaas polegi kindlustatud varasema täkke pärast. Mis tuleks edasi teha ja kas allkirjastatud vastuvõtu akt on seega tühine ja loeb vaid pilt?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

On tavaline, et kui kindlustuslepingu sõlmimisel on sõiduki klaas kahjustatud, siis klaasi täiendaval kahjustumisel ei hüvita kindlustusandja klaasi vahetamise kulu. Samas võib vastav otsus sõltuda lepingu sõlmimisel tehtud kokkuleppest või ka klassi kahjustuse iseloomust.

Hinnake, millele tuginete vaidluses kindlustusandjaga ja millele tugineb kindlustusandja. Te ju teate fakti, kas lepingu sõlmimise ajal oli klaasil kahjustus või mitte. Kui teate, et oli, siis ei oma tähendust, millise tõendiga kindlustusandja seda teile üle tõendab. Vaadake üle kindlustusleping ja selle juurde kuuluvad dokumendid, millele tuginete väites, et „lepingu sõlmimisel tunnistati klaas korralikuks“.

Rääkige kindlustusandjaga läbi. Kui te kokkuleppele ei saa, siis kaaluge asjaolusid. Kui leiate jätkuvalt, et Teil on õigus nõuda kindlustusandjalt kahju hüvitamist, siis pöörduge vaidluse lahendamiseks kindlustuslepitaja poole, vt http://eksl.ee/et/lepitusorgan.