Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas sõiduki omanik saab nõuda kindlustuselt endale raha 100 protsendilist väljamaksmist, kui garantiikiri on väljastatud?02.02.2015

Kas sõiduki omanik saab nõuda kindlustusseltsilt endale raha 100 protsendilist väljamaksmist, kui garantiikiri on välja antud? Kas sõidukiomanik võib nõuda remondi teostamist endale meelepärases töökojas, mitte seal, millele garantiikiri on välja antud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusjuhtumi puhul ei või kahjustatud isik nõuda hüvitise kandmist oma pangakontole, kui sõidukit on võimalik ja mõistlik taastada (vt liikluskindlustuse seadus §26 lõige 4). Kahjustatud isik võib valida endale sobiva remonditöökoja, kuid kindlustusandja hüvitamiskohustus piirneb mõistlike kuludega sõiduki taastamiseks (vt liikluskindlustuse seadus §26 lõige 2). Ka siis, kui sõiduki taastatakse kahjustatud isiku valitud remonditöökojas kannab kindlustusandja raha remonditöökoja kontole.

Kui kahju hüvitatakse sõidukikindlustuse lepingu alusel, siis on vastus küsimusele kindlustuslepingus. Iga leping võib olla eriline ja üldistatud vastust anda ei saa.