Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas liikluskindlustusjuhtumit käsitletakse edasi ka siis kui auto omanik vahetub?04.02.2015

Toimus avarii. Kindlustustoimingud alustatud, süüdlane olemas. Kas kindlustusjuhtum jääb kehtima ning kannatanu auto uus omanik saab kindlustusega asju edasi ajada või katkeb kindlustusjuhtum kui toimub omaniku vahetus. Tegemist on liikluskindlustuse juhtumiga.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sõiduki omaniku vahetus peale kindlustusjuhtumit ei muuda kindlustuslepingu alusel esitatud nõude käsitlemist. Arvestada tuleb, et kindlustusjuhtumi läbi tekkinud kahju hüvitatakse isikule, kes oli sõiduki omanik juhtumi toimumise ajal. Sõiduki omandanud isik ei omanda nõuet kindlustusandja vastu, seega ei aja sõiduki omandanud isik kindlustusega asja edasi.