Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas veoautojuht, kes tagandas sõiduautole otsa, on süüdi ja kes korvab sõiduautoremondi?10.02.2015

Toimus otsasõit sõiduauto ja metsaveo traktori vahel. Metsaveotraktor, millel oli peal koorem ja taha nähtavus oli piiratud, tagurdas otsa tema taha seisma jäänud sõiduautole, kelle juht oli tulnud autost välja rattakoopaid puhastama. Sõiduautol olemas nii liiklus kui kaskokindlustus. Metsamasinal olemas tehniliste riskide kindlustus, mis katab ainult metsamasinaga juhtunut. Traktorist tunnistab, et on süüdi otsasõidus, kuid peab seda õnnetusjuhtumiks, mida ta ei oleks saanud ära hoida, kuna auto, mis traktori taha parkis, ei olnud masinast nähtav ning tema tegi oma tööd RMK tööalas ja laoplatsil.
Millised on selle traktoristi õigused või kohustused sellise õnnetuse puhul ja kes korvab kulud mis tekitati sõiduautole?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Traktoriga tekitatud kahju eest vastutab traktori valdaja. Kahju hüvitamisel võidakse arvestada ka kannatanu enda osa õnnetuses põhjustamises. Kui traktoril ei olnud liikluskindlustust, aga kindlustus pidi olema, siis hüvitab kahju LKF. Liikluskindlustus pidi traktoril olema siis, kui traktor oli või pidi olema liiklusregistris registreeritud.

Kui traktoril ei pidanud liikluskindlustust olema, siis nõudke kahju hüvitamist oma sõidukikindlustuse kindlustsuandjalt, omavastutus osa nõudke traktori valdajalt.