Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mille vastu ma veel kindlustan, kui haagiselt tuule katuse ära rebimine ei ole kaskojuhtum?12.02.2015

Sõites poolhaagisega autoga rebis tugev tuulehoog haagiselt katuse. Purunesid plastkinnitused ja ka katus ise. Haagisel olemas kasko. Kindlustusfirma keeldus kahju hüvitamisest põhjendusega
5. VÄLISTUSED
5.1. Kindlustusjuhtumiks ei loeta kahju, mille on sõidukile või selle osale põhjustanud:
5.1.1. projekteerimis-, konstruktsiooni- või materjaliviga, tehase või remonditöökoja viga, puudulik hooldus või oskamatu
kasutamine;
Kui õiguspärane on selline keeldumine. Kes peab tõendama õnnetuse põhjuse. Kindlustuse esindaja, kes vigastustega tutvus, ütles, et see on täielik kaskojuhtum ja soovitas isegi firmat, kust uus katus tellida.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

See, mis on kindlustusjuhtum ja mis ei ole on Teie ja kindlustusandja vahel kokku lepitud kindlustuslepingus. Küsimuses toodud vaidluse lahendamiseks tuleb leida vastus küsimusele, kas kahju on põhjustatud nimetatud välistusest või mitte. Sellele küsimusele saab vastuse anda üksnes ekspert, kes kahjustatud asja hindab.

Rääkige kindlustusandjaga läbi ja võimalusel leidke ühiselt ekspert, kelle hinnangust vaidluse lahendamisel lähtuge. Kui Te ei saa kindlustusandjaga kokkuleppele, saate vaidluse lahendamiseks pöörduda kindlustuse lepitusorganisse http://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.