Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Miks on kaks valemit töövõimetusest tuleneva hüvitise arvutamiseks?17.02.2015

Tere!
Küsimus on seoses siin http://www.lkf.ee/images/files/Pysiva_toovoimetus_hyvitis_veebitekst3.pdf toodud kindlustushüvitise arvutamise valemiga.
Arvutamiseks on, nagu ma aru saan, kaks erinevat võimalust. Millest esimene leiab tasu töövõimetusest lähtuvalt arvestamata hetkel saadavat sissetulekut. Teine aga arvestab ka sissetulekut.
Probleem nimelt selles, et hetkel on minu töövõimetus 50% ning käin ka tööl, kuid minu netosissetulek tööl on väiksem, kui 50% minu varasemast sissetulekust. Kindlustus aga maksab minule hüvitist leides 50% ja lahutades sellest kogu minu pensioni.
Seega kasutab esimest arvutusmeetodit. Küll aga arvan, et minu puhul oleks õigem kasutada teist arvutust ehk siis kindlustushüvitisest ei tohiks maha lahutada mitte kogu töövõimetuspensioni vaid siiski ainult see osa, mis jääks üle minu praegusele palgale liitmisel kuni 50%-ni.
Miks on kaks valemit ning kumba millal peaks kasutama?
Samuti on küsimus töötasu indekseerimisest - kust ikkagi kindlustus need tarbijahinnaindeksid võtab? Statistikaameti andmed peaks olema aluseks ning kui panen siia http://www.stat.ee/thi-kalkulaator avariile eelnenud kuu (minu õnnetus oli eelmise liikluskindlustusseaduse ajal) ning väljamakse tegemisele eelnenud kuu peaksin saama indeksi mida kindlustusselt kasutab, aga kunagi ei lange see kokku. Milles võib olla probleem?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Töövõimetushüvitise arvutamiseks on üks valem. Ka failis, millele viitate on üks valem. See, et valem on osalt kahel real ei tähenda, et oleks kaks valemit või kaks võimalust hüvitise arvutamiseks.
Valem koosneb kahest osast ja hüvitis on väiksem nende osade tulemusest. Valem on kahe reaga, sest hüvitis ei saa olla suurem, kui kannatanu sotsiaalmaksuga maksustatav tulu enne liiklusõnnetust arvestades kannatanu töövõime kaotuse määra ja tarbijahinnaindeksi muutust. Teisalt piirneb tekkinud kahju sotsiaalmaksuga maksustatava tulu vähenemisega arvestades tarbijahinnaindeksi muutust.

Tarbijahinna indeks saadakse Statistikaametist. See, mis indeksit kasutatakse sõltub ajast, mil kindlustusjuhtum toimus. Näiteks kui juhtum toimus enne 1. oktoobrit 2014, siis tuleb aluseks võtta indeks, mis avaldati kindlustusjuhtumi toimumise kuule eelnenud kuul. Näiteks, kui õnnetus toimus septembris 2014, siis tuleb aluseks võtta 2014. aasta juuli indeks, sest see avaldati 2014. aasta augustis.