Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusmakse muutub suuremaks kohe pärast avariid või alles aasta pärast, mil saab poliis läbi?18.02.2015

Kui olen põhjustanud väikse avarii (värvikahjustused), kuid pole veel kindlustuse poole pöördunud. Nüüd soovin vahetada liikluskindlustuse pakkujat, kumb kindlustusselt siis kahju hüvitama peab, kui pöördun kindlustuse poole kohe pärast pakkuja vahetamist?
Ja kui ma teen endale aastase poliisi, mille eest maksan kohe ning põhjustan pärast seda kohe avarii, kas siis kindlustuse makse tõuseb mul alles järgmine aasta, kui pean uue poliisi sõlmima?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kehtivas liiklus- või sõidukikindlustuse lepingus ei ole kindlustusandjal õigust tavaliselt kindlustusmakset muuta. Kindlustusmakse saab muutuda uue lepingu sõlmimisel.

Kahju peab hüvitama see kindlustusandja, kellega sõlmitud leping kehtis juhtumi toimumise ajal.