Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas sõidukikindlustus katab ravikulusid avarii korral?30.06.2011

Tere,
Kas sõidukikindlustus katab mingil määral ravikulusid, kui liiklusõnnetuse tagajärjed on tõsisemad ning juht vajab meditsiinilist ravi?
Kui jah, siis milliste põhimõtete alusel toimub kulude hüvitamine?
Ette tänades ja vastust ootama jäädes

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sõidukikindlustuse kindlustuskaitse ulatus on kokku lepitud konkreetses kindlustuslepingus. On võimalik sõlmida sõidukikindlustuse kindlustuseleping, mis sisaldab ka õnnetusjuhtumi kindlustuskaitset juhile ja kaasreisijatele. Õnnetusjuhtumikindlustuse alusel makstakse tavaliselt kokkulepitud kindlustushüvitis kindlustatud isiku surma või invaliidistumise korral. Ravikulud ei kuulu üldjuhul õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustuskaitse hulka.

Sõiduki juhi ja kaasreisijate ravikulud, mis on tarvilikud liiklusõnnetuses saadud vigastuste raviks, katab kohustuslik liikluskindlustus. Hüvitise maksab liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukile liikluskindlustuse kaitse andnud kindlustusandja. Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitatakse ka liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhi ravikulud raviasutuses.

Ravikulude hüvitamise üksikasjad on liikluskindlustuse seaduses.