Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas peaksin väikse kriimu tekitanud avariist igaks juhuks ka kindlustusele teatama, kuna ei saa kannatanuga kontakti?09.03.2015

Tere. Juhtus liiklusõnnetus, kus sõitsin foori taga seisvale autole tagant sisse. Mõlema auto kahjud olid marginaalsed (Minul üks 2mm värvikahjustus ja temal 3 cm pikkune kriim). Kannatanu oli reisijaid vedav taksojuht, kahjuks oli kannatanu väga puuduliku eesti keelega, aga tema jutust jäi mulje, et teda see kriim ei huvita ja ta tahaks jätta asja nii. Lubas siiski helistada järgmisel päeval. Andsin talle oma telefoninumbri, nime ta ei küsinud. Kardan, et ärrituse tõttu andsin talle vale telefoninumbri või mõistis kannatanu mind valesti, kuna järgmisel päeval ta ei helistanud. Minul tema kontaktandmeid pole ja ka autonumbrit ei tea.
Tahaksin teada, kuidas peaksin toimima - kas tuleb teatada kindlustusseltsi ka, siis kui ma ei tea, kes oli kannatanu ja kui kahjud olid marginaalsed (kardan et hilisem asjaajamine võib kaasa tuua veel rohkem kulutusi).

Aitäh

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seaduse kohaselt peab kahju põhjustaja kindlustusjuhtumist kahju põhjustaja kindlustusandjat või kahjustatud isiku kindlustusandjat viivitamata teavitama. Täitmaks liikluskindlustuse seaduse nõudeid, on mõistlik kindlustusandjat teavitada ka siis, kui kahju oli väike ja võibolla kahjustatud isik ei nõua kahju hüvitamist.