Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustushüvitise maksmisel on ette nähtud ka mingi maksetähtaeg või tuleb lihtsalt määramatu aeg oodata?11.03.2015

Enam kui kuu tagasi oli kindlustusjuhtum, kus süüdlaseks jäi teine pool. Remondiettevõte tegi kindlustusele kalkulatsiooni ja kindlustus väljastas garantiikirja. Kuna tegemist ettevõttele kuuluva autoga ja auto igapäevaselt kasutusel, maksin ise remondi arve kinni ja nii remondiettevõttest kui kindlustusest lubati, et kindlustus hüvitab tekkinud kahju. Tänaseks maksmisest möödunud juba 2 nädalat ja kindlustus pole hüvitist maksnud. Siit küsimus. Kas on ka nähtu ette mingi maksetähtaeg hüvitise maksmisel või tuleb lihtsalt määramatu aeg oodata?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Hüvitis tuleb välja maksta kohe, kui asjaolud on selged. Küsige kindlustusandjalt, miks ei hüvitis välja makstud.