Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kes sõlmiks kindlustuslepingu õpilase praktikal viibimise ajaks juhtumite eest kui ta peaks rikkuma seadme või kliendi vara?20.03.2015

Tere,
mida Teie soovitaksite sellisel puhul:
Erasmus+ juhendmaterjalidest juhendi kindlustuseks:
- kui see on asjakohane, reisikindlustus (sh pagasi kahjustamine või kaotsiminek);
- kolmanda poole vastutus (sh vajaduse korral ametikindlustus või vastutuskindlustus);
- õnnetusjuhtum ja raske haigus (sh alaline või ajutine töövõimetus);
- surm (sh välismaal elluviidavate projektide puhul kodumaale tagasitoimetamine).

Uurida võiks õnnetusjuhtumi kindlustust, ohtliku töö kindlustust ja seadmetega töötamise kindlustust. Ehk leiab sealt midagi sobivat?
Kindlustuse eesmärk on, et ettevõte, kus õpilane töötab, ei kannaks kahju kui õpilane rikub seadme või kliendi auto remondi käigus. Varasemalt oleme omavastutuskindlustust kasutanud korduvalt, aga õnneks pole siiani õpilased kahju tekitanud. Õpirändes on kasutatud ka kindlustuse liiki, mis korvab kahju seadmetega töötamisel.
Hetkel olen eitava vastuse saanud mitmest kindlustusfirmast. Tundub, et sellist kindlustust pakuvad ainult välismaised seltsid. Kas Teie oskate mõnda soovitada?

Parimate soovidega

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Tegemist ei ole Eestis laialt levinud kindlustusteenusega. Küsige kindlustusandjatelt kas ja mis tingimustel on võimalik sõlmida praktikandi vastutuskindlustust, mis katab praktika tegija tekitatud kahju tema tööandjale.

Eestis vastutuskindlustust pakkuvad kindlustusandjad on BTA, ERGO, Gjensidige, If, PZU, Salva ja Seesam.