Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas see on õiglane, et vastutuskindlustuse olemasolule vaatamata ei korvatud alumisele naabrile minu tekitatud veekahju?02.04.2015

Oman kodukindlustust ja lisaks 3000 euro suurust vastutuskindlustust. Tekitasin veeuputusega kahju alumisele korterile, kuna võtsin kraanikausi mõneks ajaks kanalisatsiooni toru küljest lahti. Toru ise jäi püstisesse asendisse kindlalt seisma. Põranda juurest kolmikust jookseb läbi ka vanni kanalisatsioon. Ei osanud arvata, et vannivesi surub kraanikausi toru pikali, kui keegi duši alla läheb. See oli põhjuseks, miks keelduti mulle kindlustust välja maksmast, et olevat minu poolt raske hooletus.
Teine põhjus oli see, et ei teatanud kindlustusele, et hakkasin kööki värvima.
Kas minuga käituti ikka õigesti, kui keelduti kogu kahju 3600 euro hüvitamisest?
Miks üldse siis vastutuskindlustus?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju hüvitamine sõltub kindlustuslepingus kokkulepitust ja juhtunu täpsetest asjaoludest. Olukorrad, kus vastutuskindlustuse puhul kindlustusandja kolmandale isikule tekitatud kahju ei hüvita, on harvad.

Ma ei saa kõiki asjaolusi teadmata vastata küsimusele, kas Teiega käituti õigesti või valesti.

Pöörduge kindlustusandja poole selgituste saamiseks. Esitage kindlustusandjale oma seisukohad ja püüdke kokkuleppele saada. Kui Te kokkuleppele ei saa, kuid ei ole tulemiga rahul pöörduge vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorganisse, vt http://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.