Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas aru saada kuhu piirini vastutuskindlus katab?14.04.2015

Kui teen kodukindlustuse ja vastutuskindlustuse, kus välistustes ei ole kirjas rasket hooletust, samas aga kodukindlustuses on eraldi välja toodud "Kindlustushüvitise vähendamine või selle väljamaksmisest keeldumine" all raske hooletuse mõiste, kas see laieneb siis ka vastutuskindlustuse tingimustele.
parimat

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimuses toodu põhjal võib arvata, et vastutuskindlustuse alt saab kaetud teisele isikule tekitatud kahju ka siis, kui kahju tekkis kindlustatud isiku raske hooletuse tõttu. Et selles kindel olla on mõistlik esitada küsimus kindlustusandjale, kelle tingimustes kahtlus on.