Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Miks ma pean tagantjärgi maksma 2013 a liikluskindlustuse eest, kui kindlustuskaitset sellel perioodil mulle nagunii ei pakutud?22.05.2015

Täna tuli postkasti kaks kirja et makske 2013a eest kahe sõiduki liikluskindluse mingite perioodide eest. Aga varasemalt olen kokku puutunud, et kui oleksin sellel perioodil, kui kindlustus maksmata, avarii teinud, oleks see minult pärast välja nõutud, kuna kindlustus siis ei kehti kui arve väljastatud aga maksmata. Tekkib küsimus, miks ma pean maksma kui kindlustuskaitset sellel perioodil mulle nagunii ei pakutud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusmakse tasumise kohustus tuleb kindlustuslepingust. Kindlustusmakse tasumise kohustus on kindlustusvõtja põhikohustus. Lepingut sõlmides lubasite makse tasuda, kokkulepet tuleb täita.

Küsimuses toodud väide „kuna kindlustus siis ei kehti kui arve väljastatud aga maksmata“ ei ole täpne. Kui leping on sõlmitud, siis kindlustus kehtib. Kindlustusandjal on kannatanu ees kahju hüvitamise kohustus. Kindlustusandjal võib olla hüvitise tagasinõudmise õigus, kui kindlustusmakse on tasumata.