Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas poliisil märgitud kindlustatud isik tohib kindlustusvõtja nõusolekuta esitada kindlustuskahju teadet?12.06.2015

Tere! Kas kindlustuspoliisil märgitud kindlustatud isik tohib kindlustusvõtja nõusolekuta esitada kindlustuskahju teadet kindlustusandjale ja kas kindlustusandja tohib ilma kindlustusvõtja nõusolekuta välja maksta kindlustuskahju kindlustatud isiku pangakontole. Kusjuures kindlustatud isikuid on kindlustuspoliisil 2 ja kas teise kindlustatud isiku nõusolekut ei ole ka tarvis. Kindlustusvõtja ja kindlustatud isikud 2tk on kõik erinevad isikud.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustatud isik tohib esitada kindlustusandjale teabe kindlustusjuhtumist ka kindlustusvõtja nõusolekuta.

Kui kindlustuslepingus kokkulepitud kohaselt on kindlustatud isikul õigus kindlustushüvitisele ja kindlustushüvitise maksmine ei kahjusta teise kindlustatud isiku huve, võib kindlustusandja hüvitise kindlustusvõtja ja teise kahjustatud isiku nõusolekuta välja maksta.