Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Millise kindlustusega oleks kaetud olukord, kui matka jätkamine muutus ilmastikuolude tõttu eluohtlikuks?03.09.2015

Tere! Kehtiv reisikindlustus. Mägedes juhtus ilmastikuolude tõttu teekonna jätkamise tõttu takistus, mis muutus samas ka tervisele kahjulikuks, ei olnud võimalik minna ei edasi ja tagasi (vaid ainult ehk oodata surma). Hädaabile helistades, kirjeldades juhtumit, otsustati helikopter saata, kus anti ka esmaabi ja toimetati ohutusse kohta. Kas kindlustus saab hüvitada transpordi kulu kui meditsiinilise abi juhtumina või muu juhtumina? Matkamine loetakse kõrge riskiastmega spordialaks, mis tegelikult ei olnud probleem vaid probleemiks oli ootamatu, välismõjust tingitud ilmastikumuutus, mis muutis reisi jätkamist enda tahtest olenemata. Kindlustusriskideks on: meditsiiniabikindlustus, reisitõrkekindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus. Mis tingimustele puhul oleks võimalik hüvitis?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui lähete matkama kohta, kus matka jätkamine võib ilmastikuolude tõttu olla eluohtlik, siis tuleb sellest enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustusandjat teavitada ja sõlmida selline kindlustusleping, mis selle riskiga arvestab.

On ju loomulik, et matkamine äärmuslikes oludes on riskiohtlikum, kui enam levinud puhkuse veetmise viisid. Seetõttu on ka loomulik, et sellise matka jaoks on vastavate tingimustega kindlustusleping.

Küsimusest võib välja lugeda, et sõlmitud kindlustuslepingus oli matkamine loetud kõrge riskiastmega spordialaks ja sellega seoses tekkinud kahju ei hüvitata. Kui see nii on kindlustuslepingus kokku lepitud, siis on hüvitise nõudmise alust keerukas leida.