Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui tunnistasin minu laps tegi autole kriimud, kas nüüd võib kindlustus kogu kahju minult välja nõuda?24.09.2015

Tere.
Laps sõitis rattaga tänaval naabri autole kriimud peale, kuigi keegi seda ei näinud, et just tema sõitis. Seal oli ka teisi lapsi. Leppisime naabriga kokku, et kanname omavastutuse kulud. Paraku ei tulnud selle peale, et see asi politseis registreerida. Nüüd nõuab kindlustus minult seletuskirja. Siit ka siis küsimus, kui ma nüüd seletuskirjas selge sõnaga kinnitan oma süüd, kas siis on kindlustusel õigus minult välja nõuda sõiduki välja makstud kahjusumma? Küsimus tekkis peale telefonikõnet kahjukäsitlejaga. Jäi tunne nagu nad otsiks mingit juriidilist alust mille alusel pärast kahjusumma minult välja nõuda.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõidukikindlustuse kindlustusandja on kahju hüvitanud, siis on tal õigus nõuda kahju tekitajalt makstud hüvitis tagasi. Kas küsimuses toodud juhul on tagasinõude esitamine asjakohane, sõltub juhtumi kõikidest asjaoludest.