Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus korvab lehmaga kokkupõrke tagajärjel autole tekkinud kahju?02.10.2015

Kas kindlustus korvab kahju, mis tekkis lehmaga kokkupõrke tagajärjel? Lehmaomanik on küll tunnistanud süüd, kuid puudub raha, et värvitööde ning varuosade eest tasuda.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõidukil oli sõidukikindlustus, siis kindlustusandja hüvitab loomale otsasõidu tagajärjel sõidukile tekkindu kahjustuste taastamise.

Sõidukikindlustusega on kindlustatud lepingusse märgitud sõiduk.
Kui sõidukil oli vaid liikluskindlustus, siis kindlustusandja kahju ei hüvita, sest liikluskindlustusega on kindlustatud sõiduki valdaja vastutus.

Kahju hüvitamise kohustus on loomapidajal.