Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas pean maksma kindlustuse eest tagantjärgi, kui üks kuu jäi maksmine vahele?06.10.2015

Tere,
olen viimase aasta jooksul kasutanud liikluskindlustuseks "EI" lepingut. Iga kord kui soovin uueks perioodiks lepingut, kirjutan kindlustajale ja mulle saadetakse nn. pakkumine (arve). Arvel on kirjas - Arvet tasudes nõustute lepingu sõlmimisega.
Tasumata arve korral on kindlustusel õigus leping üles öelda või sellest taganeda. Juhul kui te ei vaja kindlustust, tuleb sellest teavitada oma kontaktisikut.

Olen alati arve tasunud ja poliisi saanud. Eelmine nädal aga sain arve veebruari kuu kindlustuse kohta - mingil põhjusel on see arve maksmata. Kas oli pangas mingi probleem, või unustasin vajutada ise kinnitamise nuppu vms.

Küsimus - kas pean nüüd tagant järgi selle summa maksma? Arvelt lugedes - Arvet tasudes nõustute lepingu sõlmimisega - saan aru, et arvet mitte tasudes lepingut ei sõlmita? seega veebruaris mul kindlustust ei olnud. Miks ja kas peaksin aasta vanuse kindlustuse eest maksma kui mul seda tegelikkuses polnudki?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui leping on sõlmitud, siis tuleb kindlustusmakse tasuda. Kui lepingut ei olnud sõlmitud, siis ei saa kindlustusandja tagantjärgi makse tasumist nõuda.

Küsimuses toodud teabe alusel ei ole võimalik üheselt hinnata, kas leping oli sõlmitud või mitte, sest
a) ületuruliselt ja kõigile arusaadava sisuga terminit „ei-leping“ ei ole olemas, st ei ole teada, mida see tähendab;
b) arve tekst „Arvet tasudes nõustute lepingu sõlmimisega. Tasumata arve korral on kindlustusel õigus leping üles öelda või sellest taganeda. Juhul kui te ei vaja kindlustust, tuleb sellest teavitada oma kontaktisikut.“ on vastuoluline, sest kui makse mittetasumisel jääb leping sõlmimata, ei saa rääkida kindlustusandja õigusest sõlmimata leping üles öelda.

Kui Teil oli poliis kõnealuse perioodi kohta, siis võib arvata, et leping oli sõlmitud, sest poliis on dokument kindlustuslepingu sõlmimise kohta.
Küsige kindlustusandjalt, kas leping oli sõlmitud ja selgitusi, kuidas leping sõlmitud sai.