Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas mul on õigus kindlustuselt nõuda auto remondile minevat summat kontole, et ise otsustada remontida autot või mitte?13.10.2015

Tere. Sattusin liiklusõnnetusse, kus olin kannataja rollis. Liiklusõnnetuse põhjustaja kindlustus suunas auto kahjustuste hindamiseks remonditöökotta. Remonditöökoda hindas remondimaksumuseks 1490€. Sain ka selle kohta garantiikirja kindlustuselt. Võtsin ühendust kindlustusega, kus lisaks taastamisele pakuti ka kompensatsiooni (rahaline hüvitamine) maksmise võimalust. Kompensatsiooniks pakuti max 1000 € ja auto jääb mulle. Kui küsisin, et miks kompensatsiooni maksmise korral summa on väiksem, sain vastuseks, et on rohkem tegemist, et palgad vaja maksta jne. Seega siit ka minu küsimus, et kas kindlustusel on õigus summat kärpida kui remonditöökoda on oma hinnangu andnud? Kas mul on õigus nõuda remondile minevat summat pangakontole, et ise otsustada kas lasen remontida või sõidan edasi katkise autoga?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju ja seega ka hüvitise suurus ei sõltu sellest, kas sõiduk taastatakse või mitte. Sõiduki kahjustumise läbi tekkinud kahju suurus hinnatakse remondiettevõtte kalkulatsiooni järgi.

Kui sõiduki kahjustumise kahju hüvitatakse liikluskindlustuse lepingu alusel, siis ei saa kannatanu nõuda hüvitist oma pangakontole. Liikluskindlustuse seaduse kohaselt on sõiduki kahjustumise korral kindlustushüvitise maksmine rahas on lubatud üksnes poolte kokkuleppel. Rahas hüvitamise kokkuleppele ei saa kindlustusandjat sundida. Kui sõiduk on kahjustunud, tuleb sõiduk taastada.

Üksikasjalikumalt vt kahju hüvitamise viisist siit http://www.lkf.ee/images/files/Liiklus_rahas_hyvitamine4.pdf