Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas koera tekitatud kahju läheb kaskokindlustuse alla04.08.2011

Koer näris auto juhiistme sisse augu, rooli kattenahal on samuti hamba jäljed peal. Kas selline juhtum läheb kaskokindlustuse alla?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sõidukile kodulooma tekitatud kahju hüvitamine sõltub juhtumi üksikasjadest ja kindlustuslepingu tingimustest. On kindlustusandjaid, kelle kindlustuslepingu tingimustega on otsesõnu välistatud sellise kahju hüvitamine. Lisaks tuleb hinnata, kas antud juhtum oli ootamatu ja ettenägematu sündmus.

Täpsema teabe saamiseks palun pöörduge oma kindlustusandja poole.