Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas liikluskindlustus hüvitab ravikulu isikule, kes sai kannatada olles liiklusõnnetuse ajal süüdlase autos?23.10.2015

Juhtub liiklusõnnetus ning reisija (kes oli süüdlase kaassõitja) saab tervisekahjustuse (-d) nt püsiva puude või lühiajalise terviserikke (vajab taastusravi).
Kas süüdlase kaassõitja ravikulud (mis haigekassa alla ei lähe) hüvitab süüdlase liikluskindlustus või peab olema tehtud süüdlasel kasko, kuhu juurde on ostetud ka õnnetusjuhtumi kindlustus (sõidukis reisijate õj)?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju põhjustanud sõidukijuhi liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab tavaliselt kaasreisijale tekkinud kahju, sh ravikulu, töövõimetusest tingitud sissetuleku vähenemise jmt. Erandiks on näiteks olukord, kus kaasreisija enda tegevusel on mõju kahju tekkimisele või kahju suurusele (näiteks kui kaasreisija on jätnud turvavöö kinnitamata ja tema vigastused on seetõttu suruemad, võib kindlustusandja hüvitist vähendada).