Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kohapeal liiklusõnnestuses oma süüd tunnistanu võib hiljem sellest taganeda?30.10.2015

Toimus liiklusõnnetus, kohapeal sai täidetud "Teade Liiklusõnnetusest", süüdi olev pool oli nõus, et tema on süüdi, nüüd aga tuli mulle kiri minu kindlustusest, et süüdi olev pool ei tunnista oma süüd. Kas ta võib seda nüüd teha ja mis ma nüüd edasi peaks tegema?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui isik on õnnetuse toimumise kohal end süüdi tunnistanud ja hiljem väidab vastupidist, siis peab isik oma väidet tõendama. Sellisel puhul ei sobi tõendiks vaid jutt, et asi tegelikult ei toimunud nii nagu liiklusõnnetuse teates märgitud.

Kindlustusandja peab välja selgitama , kas Teil on õigus hüvitisele. Küsige kindlustusandjalt, kas ja mida saate teha, et kindlustusandja oma otsuse ära teeks. Kui kindlustusandja teeb otsuse, mis Teie arvates ei ole õige, esitage kindlustusandjale oma vastuväited ja püüdke kokkuleppele jõuda. Kui kindlustusandja ei muuda oma otsust ja arvate jätkuvalt, et Teil on õigus, pöörduge vaidluse lahendamiseks liikluskindlustuse lepitusorganisse, vt http://lkf.ee/et/lepitusorgan.