Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kelle kindlustuse koenfitsient muutub, kas minul või minu autoga avarii põhjustajal?03.11.2015

Tere! Minu nimel oleva autoga, mille liikluskindlustus on samuti minu nimel, tegi teine inimene avarii ja jäi süüdi. Kas nüüd on õigust tõsta minu koefitsienti või avarii põhjustaja oma?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

On iga kindlustusandja otsustada, kes on need sõidukiga seotud isikud, kelle kindlustusajaloost sõltuvat tegurit mõjutab sõidukiga põhjustatud kindlustusjuhtum. Ületurulisi ja üldisi reegleid selles osas ei ole.

Tavaliselt on nii sõiduki omaniku kui ka õnnetuse põhjustaja kindlustusmakse järgmisel lepingul suurem, kui autoga on õnnetus põhjustatud.