Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui palju on kahju kannatajal õigus sekkuda taastusremondi materjalide valikul, kas peab kõige odavamaga nõustuma?10.11.2015

Korteris oli veekahju. Nii kannatajal kui ka kahju tekitajal on varakindlustus. Kindlustusfirma saatis info ettevõtte kohta, kes on teinud neile sobiva hinnapakkumise ja palub kinnitust, et olen sellega nõus. Palusin saata omale ka see hinnapakkumine. Kui palju on kahju kannatajal õigus sekkuda materjalide osas (spoonparkett). Hinnad on kaupluses seinast seina. Tõenäoliselt on hinnapakkumises võimalik madalaima hinnaga materjal. Materjal, mis oli enne maas ei ole pärit kohalikust kaubandusvõrgust, ostudokumente ei ole säilinud. Kas on võimalik valida materjali ise ja paluda muuta hinnapakkumist? Kas kindlustus hüvitab, kui ise osta osa materjali ja võtta pakkumine vaid töö teostamisele ja osale materjalile.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju hüvitamise eesmärk on taastada õnnetuse eelsele võimalikult lähedane olukord. Kui hüvitatakse korteri taastamise maksumus, siis tuleb hüvitise suuruse määramisel arvestada samasuguse materjaliga nagu oli kahjustunud korteris. Ka siis, kui kahjustunud materjali ostudokumente ei ole, oskab ekspert hinnata, kas pakutav uus materjal on sama kvaliteediga, mis kahjustunud vana.

Hinnake, kas remondipakkumise oleva summa eest saab sama kvaliteediga materjali. Kui Teie hinnangul mitte, siis rääkige kindlustusandjaga läbi esitades oma argumendid.