Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mis võetakse kindlustusjuhtumis töövõimetushüvitise arvutamise aluseks, kas liiklusõnnetuse või siis tüsistuse eelne maksutulu?14.01.2016

Tere!
Kas kindlustusjuhtumi puhul loetakse töövõimetushüvitise arvutamise aluseks igal juhul varasemalt toimunud liiklusõnnetust või on uueks kindlustusjuhtumiks liiklusõnnetuse tüsistuse tagajärel uuesti töövõimetuslehele jäämine peale tööle naasmist? St mis võetakse töövõimetushüvitise arvutamise aluseks vastavalt LkS§29, kas kunagi toimunud liiklusõnnetuse eelne sots.maksuga maksustatud tulu või liiklusõnnetuse tüsistuste jagajärjel uuesti töövõimetuslehele jäämise eelne sots.maksuga maksustatud tulu (vahepeal käis kannatanu tööl)?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusandja on liikluskindlustuse seaduses sätestatud juhtudel kohustatud hüvitama liiklusõnnetuses kannatanule tekkinud kahju. Muu hulgas hüvitab kindlustusandja kindlustusjuhtumist tingitud töövõime püsiva kaotuse või vähenemise tõttu saamata jääva sotsiaalmaksuga maksustatava tulu, teisisõnu maksab kindlustusandja töövõimetushüvitist.

Töövõimetushüvitise arvutamisel võetakse alati aluseks liiklusõnnetuse eelne sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.