Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas sõiduki kahju kompenseeritakse ka juhul kui sõidukil puudus välismaal toimunud õnnetuse hetkel liikluskindlustus?01.02.2016

Tere.
On tekkinud olukord, milles jäi sõiduki liikluskindlustuse kehtimisse 1,5 päevane vahe ning tõenäoliselt just selle aja vältel kui kindlustus ei kehtinud, sattus Eestis registreeritud sõiduk EU riigis (väljaspool Eestit), liiklusõnnetusse. Avariipaigal viibis politsei ning selgus, et kõnealune Eesti sõiduk on toimunud liiklusõnnetuses kannatanu poolel ja teise osapoole EU sõiduk, õnnetuse põhjustaja poolel. Auto viidi puksiiriga kuhugi parklasse.
Küsimus: kas kannatanu sõiduki kahju (ja puksiiri/parkla võimalikud kulud) kompenseeritakse ka juhul kui kannatanu sõidukil puudus (tõenäoliselt) õnnetuse toimumise hetkel kehtiv liikluskindlustus? Kuidas edasi toimida? Olemas on liiklusõnnetuse põhjustaja auto mark, reg. nr. ja õnnetuse põhjustaja kindlustuspakkuja nimi.

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuseta Eesti sõiduki kahjustumise või hävimise kahju hüvitatakse, kui õnnetus toimus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja kahju põhjustati õnnetuskoha riigis põhiasukohta omava sõidukiga.

Nõuet käsitleb ja hüvitise maksab kahju põhjustanud sõidukile kindlustuskaitse andnud välismaise kindlustusandja nõuete käsitleja Eestis.

Nõude käsitleja saate teada õnnetuskoha riigi teabekeskusest, vt https://vs.lkf.ee/pls/xlk/SYSADM.LK_INFOKESKUS_PKT.euro_infokeskused?plang=EST.