Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas on võimalik sõiduki kahjude hüvitamine liikluskindlustuse raames, kui auto sai kannatada parklas, kuid süüdlast ei tea?03.02.2016

Tere!
Toimus selline juhtum, kus parklas parkinud sõidukile sõitis otsa teine sõiduk järelhaagisega ümberpööret sooritades, mõlkides minu sõiduki vasakut eesmist külge ning seejärel lahkudes sündmuskohalt. Juhtum jäi ka osaliselt turvakaamerate videole, kuid sõiduki ega haagise registreerimismärki pole võimalik sellelt tuvastada. Kohal käis ka politsei, kes fikseeris antud juhtumi ära. Kuna teo toimepanija tuvastamise tõenäosus on suhteliselt väike, siis siit ka minu küsimus.
Kas Liikluskindlustusfondile või kindlustusandjale on võimalik esitada kahjunõue sõiduki remondikulude korvamiseks? Kui pikk on kahjunõude esitamise tähtaeg alates kahju põhjustamise hetkest?
Lugesin Liikluskindlustuse seaduse § 46 ja § 47, kuid jäi natuke arusaamatuks, kas sellise juhtumi puhul on kohustus kahju hüvitada või mitte.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse fond ei hüvita tavaliselt tuvastamata jäänud sõidukiga põhjustatud teise sõiduki kahjustumise kahju. Erandiks on vaid juhtum, kus keegi sai lisaks sõiduki kahjustumisele ka rakselt viga või hukkus.

Kui ei küsimuse toodud juhul ei suudeta sõiduki või haagise, millega kahju põhjustati, registreerimismärki kindlaks teha, saate kahju hüvitamist nõuda enda sõidukikindlustuse kindlustusandjalt. Kui sõidukikindlustuse lepingut ei olnud, siis jääb kahju hüvitamata.