Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus saab rakendada 5-kordset omavastutust, et ma ei olevat kütnud ja 28 kraadise pakasega külmusid torud ära?01.03.2016

Torud külmusid jaanuari rekordkülmadega ära (-28 kraadi). Kindlustus on nõus kahjud hüvitama, kuid nõuab 5-kordset omavastutus summat, viidates asjaolule, et olen eksinud kodukindlustuse üldtingimuste vastu (ohutusnõuded), sest ei kütnud maja ega lasknud vett süsteemist välja. Tegelikult kütsin maja küll nagu kindlustustingimused ette nägid (võimalik tõestada tunnistaja abil), kuid sellest lihtsalt ei piisanud nii ootamatu ja kõva külma vastu. Kas tõesti on õigustatud minult kõrgendatud omavastutuse nõudmine kindlustuse poolt? Minu arusaamist mööda kindlustus ongi ju erakordsete ja ettenägematute sündmuste vastu, mida selline rekordkülm ju on. Teiseks, mul ei olnud võimalik ette näha, et nii külmaks läheb, sest sellised külmakraadid on isegi Eesti oludes äärmuslikud, rääkimata selle aasta talvest, kus keskmine temperatuur on olnud vahest -3-4 kraadi.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kliendil on kohustus järgida kokkulepitud ohutusnõudeid, sh tuleb vara hooldada, kasutada ja hoida heaperemehelikult. Kui klient ei täida ohutusnõudeid ja nende täitmata jätmisel on seos kahju toimumise või kahju suurusega, siis on kindlustusandjal õigus vähendada kindlustushüvitist.

Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus nimetatud äkiline ja ettenägematu sündmus, mille toimumisel kindlustusandja hüvitab kahju. Minu hinnangul ei ole ettenägematu 30 kraadi külma Eestis. Igal talvel on vähemalt mõned päevad, mil on nii külm. Ka ei ole ettenägematu torustikus oleva vee külmumine, kui õhutemperatuur on madal ja ruume piisavalt ei köeta.

Tugiendes vaid küsimuses toodud asjaoludele ja eelmises kahes lõigus kirjeldatule, arvan, et kindlustushüvitise vähendamine kirjeldatud asjaolude tõttu ei pruugi olla vale.