Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Millist hüvitist peaks nõudma autoavarii süüdlase kindlustuselt, kui kannatanud said viga ja auto katki?07.03.2016

Tere.Juhtus autoavarii, milles kannatanud mees ja naine said vigastada. Nädal hiljem, ehk täna, on mees kodusel ravil, kuid naine jätkuvalt luumurdudega haiglas ootamas teist operatsiooni. Auto on deformeerunud ja seisab hetkel parklas. Lõpetasin ka kindlustuse ära, kuna puudus mõte edasi maksta. Kas tegin õige otsuse? Millist hüvitist võiks või peaks saama/nõudma süüdlase kindlustuselt? Kas süüdlase kindlustus saab ka vajalikku menetlust teha haiglas, kus auto omanik hetkel viibib? Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse lepingu võib erakorraliselt üles öelda näiteks, siis kui sõiduk on hävinud või seda ei saa tehnilistel põhjustel kasutada enam kui üks kuu. Kui sõidukit ei kasutata, siis võib liiklusregistris arvel olev sõiduk olla kindlustuseta 12 kuud alates viimase lepingu lõppemisest.

Kindlustusjuhtumi korral hüvitab liikluskindlustuse kindlustusandja näiteks kannatanu sõiduki hävimise või kahjustumise läbi tekkinud kahju, kannatanu ravikulu, sh hooldusravi ja kulu ravimitele, kannatanu töövõimetusest tingitud sissetuleku vähenemise. Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitamisele kuuluvat kahju on üksikasjalikumalt kirjeldatud LKF-i veebilehel, vt http://lkf.ee/images/files/Liiklus_hyvitatavkahju_veebitekst4.pdf.

Teatage kindlustusandjale juhtunust. Kannatanul tuleb esitada nõue kindlustusandjale. Nõude menetlemist saab alustada ka siis, kui kannatanu on haiglaravil.