Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas mina, kui avarii põhjustaja, pean nüüd hüvitama tööandjale avariis kannatada saanud sõiduki remondikulud?16.03.2016

Tere!
Tagurdades tööandja autoga, riivasin teist tööandja autot ja tekitasin auto küljele väikese mõlgi. Autol, millega avarii põhjustasin, kahjustused puuduvad. Nüüd 3 kuud hiljem nõuab tööandja kahju hüvitamist. Kannatada saanud sõidukit ei ole siiani remonditud. Kas tööandja, kui kindlustusvõtja, teatas avariist kindlustusandjale, on mulle teadmata. Kes korvab kahju?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustusega on kindlustatud ka sõiduki juhi vastutus. Seega kui sõiduki juht kahjustab tööandja sõidukiga tööandja teist sõidukit, siis on tegu kahju põhjustaja liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitatava kahjuga. Loomulikult on eelduseks, et täidetud on muud tingimused kahju hüvitamiseks.

Kannatanul on õigus kahju hüvitamist nõude nii kahju tekitajalt kui ka tema liikluskindlustuse kindlustusandjalt otse. Kui nõue esitatakse kahju tekitaja vastu ja tegu on liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitatav kahjuga, võib kahju tekitaja nõude kindlustusandjale edasi suunata.

Olukorras, kus juhtunust on möödas kuid ja sõidukil, millega kahju tekitati ei ole kahjustusi, võib kannatanul olla mõnevõrra keerukam tõendada kahju tekkimist kirjeldatud viisil.

Liikluskindlustuse seaduse kohaselt peavad juhtumist viivitamata kindlustusandjale teatama nii kahju põhjustaja kui ka kahjustatud isik.
Kahju hüvitamist võib nõuda nii kahju tekitajalt kui ka liikluskindlustuse kindlustusandjalt.