Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus võib kahjusumma tagasi nõuda, kui hiljem selgus, et olin avarii põhjustamise ajal alkoholitunnustega?17.03.2016

Toimus avarii. Mina olen avarii põhjustaja. Mõlemad osapooled teavitasid liikluskindlustust, et toimus selline asi. Teadsin, et tol hetkel olin kaine. Kindlustusfirma saatis mulle meilile garantiikirja, et hüvitab kannatanu auto remondikulud teatud kindlas summas. Hetkel on mõlema auto kohta lause: Makstud sõidukikahju hüvitis: summa on täpsustamisel või sõidukikahju ei hüvitata.
Hilisemal juurdlusel selgus, et olin ikkagi kahju põhjustamise hetkel alkoholijoobes. Avariigrupp politseist fikseeris olukorra. Küsimus: Kindlustusel on õigus nõuda minult tagasi kahjusumma raha. Kas võivad summad veel muutuda, mis algselt garantiikirjas kirjas ning kas liikluskindlustus 100% tõenäosusega nõuab selle minult sisse? Kuna seoses selle juhtumiga peatati juhtimisõigus 4-ks kuuks ning auto seisab aianurgas, võin kindlustuspoliisi peatada selleks perioodiks?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on õigus nõuda väljamakstud hüvitis roolijoodikust kahju põhjustajalt tagasi. Tavaliselt kindlustusandjad kasutavad seda õigust.

Kahju summa võib sõiduki remondi käigus muutuda. Ilmneda võivad varjatud vigastused, samuti võib selguda, et mõnd osa saab vahetamise asemel taastada vmt.

Liikluskindlustuse lepingut ei või lõpetada põhjusel, et sõiduki juhi juhtimise õigus on neljaks kuuks peatatud. Liikluskindlustuse lepingu lõpetamise alused on liikluskindlustuse seaduses sätestatud.