Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusel võib viivitada auto remondi hüvitamisega, kuni uurijalt tuleb otsus - see võib tulla ka poole aasta pärast?23.03.2016

Meil toimus 3 nädalat tagasi avarii, kus vastu tulev auto kaldus vastassuunda. Kokkupõrge oli meie autoga ja meie taga liikunud sõidukiga. Avariis oli ka vigastatuid. Uurija ütleb, et vähemalt 6 kuud läheb veel uurimisega.
Vastaspoole kindlustus keeldub enne meie autot taastamast, kui pole uurijalt vastust ega otsust avarii kohta. Meie osas on asi üsna selge, et me ei ole avarii põhjustajad. Politseil on olemas ka tunnistaja, kes kõike nägi.
Nüüd ongi küsimus, et kas kindlustusel on õigus viivitada meie auto remondiga? Kui nüüd auto seisab vähemalt 6 kuud remonditöökojas, siis muutub sõiduk kasutamiskõlbmatuks. Kas kindlustus peab siis korvama ka seismisest tekkinud kahjud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja on kohustatud kõik vajalikud toimingud kahju hüvitamiskohustuse ja selle suuruse selgitamiseks tegema mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest arvates.

Kui kindlustusjuhtumi kohta on algatatud tsiviilkohtu-, kriminaal-, väärteo- või lepitusmenetlus ja menetluses tuvastatavatel asjaoludel on oluline tähtsus kahju hüvitamise kohustuse olemasolu või ulatuse seisukohalt, pikeneb eel nimetatud toimingute tegemise tähtaeg nende asjaolude selgitamise aja võrra. Eeldatakse, et menetluses tuvastatavatel asjaoludel ei ole kahju hüvitamise kohustuse olemasolu ega ulatuse seisukohalt olulist tähtsust.

Seega kindlustusandja võib viivitada kahju hüvitamisega vaid siis, kui uurimise tulemusel on oluline tähtsus Teile kahju hüvitamise seisukohast. Kindlustusandja peab Teile selgitama, mis asjaolu hüvitamist takistab.

Rääkige kindlustusandjaga läbi. Kui kindlustusandja vastus Teid ei rahulda ja arvate, et uurimise tulemusel ei ole olulist tähendust kahju hüvitamiskohustuse osas, siis saate vaidluse lahendamiseks pöörduda liikluskindlustuse lepitusorganisse, vt http://lkf.ee/et/lepitusorgan.