Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas takso kindlustus on kohustuslik ja miks on taksokindlustus mitu korda kallim kui tavakindlustus?24.03.2016

Kas takso kindlustus on kohustuslik ja miks on taksokindlustus 4 korda kallim kui tavakindlustus? Mõnel kindlustusfirmal lausa 40 korda kallim.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuskohustuse osas ei erine takso muust sõidukist. Taksol peab olema kohustuslik liikluskindlustus. Taksol võib olla vabatahtlik sõidukikindlustus.

Kindlustuslepingut sõlmides tuleb kindlustusandjat teavitata, et sõidukit kasutatakse taksona siis, kui kindlustusandja seda küsib.
Takso suhtes sõlmitud liikluskindlustus võib olla kallim seetõttu, et tõenäosus, et taksoga põhjustatakse kahju on suurem, kui tavalise sõidukiga.