Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus võib vähendada kahjutasu tuginedes lihtsalt arsti arvamusele, et "ma võisin olla ka alkoholijoobes"?06.05.2016

Tere,
Käisin reisil ning seal ründas mind ootamatult samas reisiseltskonnas olev isik (ei olnud minu tuttav), mille tulemusel vajas minu ülemine huul õmblusi ning pidin kohalikus haiglas maksma selle eest ca 400 eurot. Sai ka kohalikule politseile avaldus tehtud antud intsidendi kohta. Lööja oli tugevas joobes ja selle tuvastas ka politsei alkomeetriga. Mind ei ole politsei puhuma pannud. Kindlustus, aga väidab, et ka mina olin alkoholijoobes ning sellepärast vähendatakse väljamakset 50%. Nende sõnul selgus minu joove meditsiinilistest dokumentidest. Kui ma siis küsisin neid dokumente, siis saadeti mulle arsti vastus neile, kus ta lihtsalt väidab, et ma "võisin olla joobes" või "tõenäoliselt olin joobes". Kas lihtsalt selline arsti isiklik arvamus võib olla tõestus minu alkoholijoobe tõestamiseks? Isiklikult arvan, et kui midagi sellist väita, siis peaks olema ka vereanalüüsi tulemused (mida pole minult võetud) või politsei alkomeetri näit (puhuma mind ei pandud). Et kas kindlustus proovib lihtsalt, et äkki veab ja maksavad poole vähem? Kas mul oleks mõistlik nendega vaidlusesse laskuda, kui asjaolid sellised?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Üldiselt võib kahju hüvitist vähendada kannatanu enda osa võrra talle kahju tekkimises.

Arsti hinnang, et isik võis olla joobes või tõenäoliselt oli joobes on kindlasti tõend. On usutav, et arst ei kirjuta oma sellist hinnangut, kui isik on kaine. Kindlasti on selles vaidluses oluline ka Teie enda hinnang – kas olite alkoholi tarbinud, kui palju olite alkoholi tarbinud. Samuti omavad tähendust asjaolud, mis viisid rünnakuni. Neid asjaolusid saavad selgitada teised sündmuse juures viibinud.

On tavatu, et kindlustusandja püüab iga hinnaga leida põhjust 400 euro asemel 200 euro hüvitamiseks.

Mõelge juhtunu asjaolud läbi. Kui Teie enda käitumine või olek ei olnud kahju tekkimises tähenduslik, siis esitage oma argumendid kindlustusandjale. Püüdke kindlustusandjaga kokkuleppele jõuda. Kui see ei õnnestu ja olete veendunud, et kindlustusandja otsus ei ole õige, pöörduge vaidluse lahendmaiseks kindlustuse lepitusorgani poole, vt http://www.eksl.ee/et/kindlustusvaidlus-202.