Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Miks ma pean kindlustama, kui autot ei kasuta14.02.2011

Mul on liisitud sõiduauto Peugeot. Liisingut on veel maksta ca 1,5 aastat. 2010.a novembris läks auto katki ja jäi seisma. Kindlustus on mul tehtud 3 kuu kaupa. Kui jaanuaris kindlustus lõppes, helistasin liisingufirmasse ja palusin, et kas ma võin järgmised 3 kuud mitte kindlustada, kuna auto on katki. Sõita ei saa ja enne kevadet remontida pole võimalik. Liisingufirma vastas aga eitavalt ja tõi põhjenduseks, et ei saa inimesi usaldada, äkki ma ikkagi sõidan. See on ju täielik absurd. Majanduslangusele tõttu on niigi raske liisingu maksmisega hakkama saada, auto remondi jaoks raha kogumise asemel pean aga maksma liikluskindlustust, kuigi auto ei sõida juba 2,5 kuud. Elan Harjumaal ja autot Tallinnasse liisingufirmasse hoiule viia ka pole võimalik (sellise võimaluse pakkus välja liisingufirma).
Miks ma pean kindlustuse eest maksma, kui autot ei kasuta?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuslepingu sõlmivad omavahel kindlustusvõtja (ehk klient) ja kindlustusandja. Liikluskindlustuse lepingus on kindlustusvõtja sõiduki omanik. Seega liisingsõiduki puhul on kindlustusvõtja liisingfirma. Liisinguvõtja (sõiduki vastutav kasutaja) tavaliselt esindab liisingfirmat kindlustuslepingu sõlmimisel.

Liisinguvõtja kohustus sõlmida kindlustusleping on sätestatud liisinglepingus. Samuti on liisinglepingus kokku lepitud liisingvõtja volitus kindlustuslepingut sõlmida, samuti volituse ulatus kindlustuslepingut muuta.

Seaduse kohaselt peab iga liiklusregistris registreeritud sõiduki suhtes olema kehtiv liikluskindlustuse leping. Poliis peab olema siis, kui sõidukit teeliikluses kasutatakse. Liikluskindlustuse lepingu eest kindlustusmakset tasuda ei tule, kindlustusmakse tuleb tasuda poliisi eest.

Kui kahju põhjustatakse sõidukiga, mille suhtes ei olnud kehtivat kindlustuspoliisi, siis kindlustusandja hüvitab kannatanule kahju. Samas on kindlustusandjal õigus nõuda kindlustusvõtjalt tagasi makstud kindlustushüvitis ja kahjukäsitluskulud.

Teie kohustus tasuda kindlustusmakset ka aja eest, mil Te sõidukit ei kasuta, tuleneb eeldatavalt Teie ja liisingfirma vahelisest liisinglepingust.