Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus võib hüvitisest keelduda, kui sõiduk on kindlustatud minu eelmise aadressi ja odavama piirkonna järgi?01.06.2016

Tere!
Minu auto sai ostes registreeritud teisele aadressile, kui ma praegu elan. Jooksvalt olen kindlustuse pakkumised saanud ikka selle sama vana aadressi järgi, mis muidugi ka soodsam. Mis juhtub aga siis kui peaks toimuma avarii ja selgub, et praegu olen elanike registris teisel aadressil ja olen kindlustust maksnud vana ja soodsama järgi? Kas siis võib kahjuhüvitisest kindlustusselts keelduda.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjale tuleb lepingu sõlmimisel esitada õiged andmed. Kui andmed lepingu kehtivuse ajal muutuvad, siis tuleb muutusest kindlustusandjat teavitada. Sõidukeid ei registreerita aadressile. Tõenäoliselt olete küsimuses mõelnud sõiduki omaniku aadressi.

Kui kindlustusandja kasutab kindlustusriski hindamiseks isiku elukoha teavet ning olete andnud vale teavet, võib kindlustusandja vähendada sõidukikindlustuse lepingu alusel makstavat hüvitist. Liikluskindlustuse puhul ei anna valeandmete esitamine alust hüvitise vähendamiseks, kuid kindlustusandja võib Teilt nõuda tagantjärgi õiget kindlustusmakset.