Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusel on õigus nõuda kahjuhüvitist tagantjärgi 7 kuud hiljem peale avariid?13.09.2016

Tere!
Detsembris 2015a toimus avarii, mina tunnistasin ennast süüdi. Vormistasime kõik paberid ja asi oli unustatud. Kuid 7 kuud hiljem kindlustus saatis posti teel kahjunõue summas ca 5000 EUR, põhjuseks oli märgitud kindlustuse puudumine. Ehk nende andmetel poliis oli ostetud 20 min. peale avariid. Kuid ostsin kindlustuse enne rooli minekut, ehk umbes 10 min enne avariid. Kas meil kehtib katkestamata kindlustuse seadus? Eelmine poliis lõppes 5 päeva enne uue ostmist.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse leping võib olla sõlmitud kahel moel. Tavaliselt sõlmitakse leping, mis automaatselt ei pikene. Liikluskindlustuse seadus lubab sõlmida ka automaatselt pikenevaid liikluskindlustuse lepinguid. Vaadake lepingust, mis tingimustel Teie leping sõlmitud oli. Kui tegu ei olnud automaatselt pikeneva liikluskindlustuse lepinguga, siis lõppes leping kindlustusperioodi lõppedes.

Täpsemalt saab lepingu pikendamise eri võimalustest lugeda siit https://lkf.ee/images/files/Liiklus_lepingupikendamine_veebitekst6.pdf.

Kui põhjustasite liikluskindlustuse juhtumi ajal, mil leping oli lõppenud ja uut lepingut ei olnud sõlmitud, siis on kindlustusandjal õigus Teilt kannatanule välja makstud hüvitis tagasi nõuda. Kindlustusandja võib tagaasinõude esitada ka seitse kuud peale juhtunut.

Kui vaidlus on lepingu sõlmimise ajas, siis tuleb Teil esitada tõendid, millega kinnitate, et sõlmisite lepingu enne õnnetust. Kui sõlmisite lepingu internetis, siis on kõige tavalisem, et leping loetakse sõlmituks alates kindlustusmakse tasumisest. Makse tasumise fakti saate täpselt tõendada. Kui sõlmisite lepingu telefoni teel, saate esitada tõendina kõne väljavõtte, kus samuti on kellaajad näha.