Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kodukindlustus - kuidas saada kindlust, et kõik vastab kindlustuse nõuetele?01.09.2011

Kuidas ma saan kindlustunnet, et nt. tulekahju korral kindlustusselts hüvitab minu talumaja? Kust kohast võiks saada infot kas küttekolded, elektrisüsteemid jne vastavad kindlustuse nõuetele, et tagantjärgi ei leitaks mingit viga, mille tulemusel jääb kindlustushüvitis saamata?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustushüvitis makstakse välja vastavalt kindlustuslepingu tingimustele. Üldjuhul ei või kindlustusandja kahju hüvitamisest keeldumisel tugineda ehitise seisukorrale, kui ehitisel on kehtiv kasutusluba, muud ettenähtud load ja ehitist on nõuetekohaselt hooldatud. Erandid ja erinõuded peavad kindlustuslepingu dokumentides olema selgelt välja toodud.

Ehitise küttekolde kohta saab litsentseeritud korstnapühkijalt küsida akti küttesüsteemi tehnilise seisukorra kohta. Võimalik on paluda ka Päästesteametil küttekolde tehnilist seisukorda hinnata.
Elektrisüsteemi korrasolekut tõendatakse nõuetekohasuse tunnistusega. Selle tunnistuse saab akrediteeritud spetsialistilt.