Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusseltsil on õigus hüvitamisel taganeda lepingu sõlmimisel kokkulepitud summast?07.10.2016

Tere!
Juhtus õnnetus autoga, loom hüppas teele ja sõitsin vastu puud. Auto on täiesti hävinenud, lepingus kirjas, et auto kokkuleppeline väärtus on 15000. Nüüd pakub kindlustusselts 12000 eurot, väidavad, et auto pole seda summat väärt. Kas kindlustusseltsil on õigus öelda täiesti ükskõikseid arve kasko sõlmimise hetkel ja hiljem nendest taganeda ning öelda isegi turuhinnast väiksem summa?

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Üldpõhimõte on, et kindlustus korvab juhtumi läbi tekkinud kahju. Kahju suurus asja hävimisel on selle väärtus. Seega, kui samasuguse sõiduki väärtus praegu on näiteks 12 000 eurot, siis tavaliselt ongi see õige hüvitis.

Küsimusest ei selgu, mis summa see oli, milles kindlustuslepingus kokku lepiti. Lähtuvalt lepingu tingimustest võib summa omada eri tähendust. Näiteks
- tegu ei olnud kokkuleppelise kindlustussummaga, vaid lepingusse märgiti kindlustusvõtja poolt hinnatud kindlustussumma. Kindlustusmakse arvutati selle summa alusel. Üle ja alakindlustuse riski kannab kindlustusvõtja, st juhtumi korral hüvitatakse sõiduki tegelik väärtus, kuid mitte rohkem, kui kindlustussumma. Kui sõiduki väärtus ületab kindlustussummat arvestatakse alakindlustusega;
- tegu oli kokkuleppelise kindlustusväärtusega lepingu sõlmimisel, kuid lepingus oli ka kokku lepitud, kuidas see summa aja jooksul väheneb.

Vaadake, mis on Teie kindlustuslepingus kokku lepitud, millele tugineb kindlustusandja arvates, et pakutud hüvitis on õige. Hinnake, mis kokkuleppeid kindlustusandja ei ole täitnud. Rääkige kindlustusandjaga läbi, selgitage oma seisukohti.

Kui Te ei saa kindlustusandjaga kokkuleppele ja arvate, et kindlustusandja on teinud vale otsuse, siis saate asja lahendada kindlustuse lepitusorganis, vt http://eksl.ee/et/lepitusorgan.