Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kelle kindlustuskoefitsient avarii järgselt muutub, kas süüdlase, süüdlase auto(de) või puudutab see ka kannatanu tariife?18.10.2016

Tere.
Kui isik A tekitab kahju isik B-le, olles ise isik C autoroolis, siis kelle kindlustuskoefitsient tõuseb? Siiani olen aru saanud, et sõiduk on seotud omanikuga, kuid omanikul (isik C) on autosid ntx. 10, kas siis koefitsient tõuseb kõikidel sõidukitel?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuspraktikas ei ole välja kujunenud ühtset arusaama või reeglit, kuidas kliendi personaalset kahjuajalugu hinnata ning kui suures ulatuses on kindlustusmakse sellest mõjutatud. Iga kindlustusandja kasutab oma reegleid.

On tavaline, et arvestatakse sõiduki omaniku, sõiduki vastutava kasutaja ja kindlustusvõtja varasemalt sõlmitud kindlustuslepinguid ja kindlustusjuhtumeid. Ei ole võimatu, et kindlustusandja arvestab kindlustusmakse määramisel ka nende juhtumitega, kus inimene on kannatanu.

Täpsemalt liikluskindlustuse maksest vt siit https://lkf.ee/images/files/Liiklus_kindlustusmakse_veebitekst4.pdf.