Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus võib autoremonditöökoja valikust keelduda?19.10.2016

Tere!
Autole tagurdati sisse. Tegu üle 15a vana autoga (kannataja).
Mis piirangud on endale remonditöökoja valimisel? Kas kannatanu ei või ise otsustada ja valida selles, kui teised tunduvad ebausaldusväärsed või kalkulatsioonide erinevused pole väga suured. Mingisugust limiiti pole kindlustusandja mulle välja toonud ega ka remonditöökodade nimekirja. Lisaks uurin, et mille alusel pannakse paika auto hetkeline turuhind?
Tänud

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahjustatud isikul on õigus valida talle sobiv sõiduki taastusremonti teostav autoremondiettevõte. Piiranguid selles osas ei ole. Kindlustusandja hüvitamiskohustus piirdub mõistlike kulutustega kindlustusjuhtumi eelse olukorra taastamiseks. Näiteks, kui valite remondiettevõtte, kus remont on teisest kvaliteetset tööd pakkuvast remondiettevõttest kallim, siis hüvitab kindlustusandja kahju odavama kalkulatsiooni alusel ja ülejäänud osa jääb Teie kanda.
Sõiduki remondikoha valikust vt üksikasjalikumalt siit https://lkf.ee/images/files/Remont_soidukikahjustumine12.pdf.

Kui sõiduk on kahjustunud, siis hüvitab kindlustusandja kahju kandes sõiduki taastusremondi kulu, mille maksab remondi teostajale. Vaid üksikutel erandjuhtudel kannab kindlustusandja sõiduki taastusremondi hüvitise kannatanule, vt üksikasjalikumalt siit https://lkf.ee/images/files/Liiklus_rahas_hyvitamine4.pdf.

Kui sõiduk on hävinud, siis hüvitab kindlustusandja kahjustatud isiku jaoks uue samaväärse sõiduki soetamise mõistliku kulu. Kui uue samaväärse sõiduki soetamine ei ole võimalik, hüvitab kindlustusandja sõiduki väärtuse. Viimasel juhul hindab sõiduki väärtuse asjatundja.