Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas ehitusjärelevalve kuli on maja taastamisel kindlustuse poolt hüvitatav?27.10.2016

Peale tulekahju tuleb maja sisuliselt nullist üles ehitada (vundament säilis). Uute majade ehituspraktikas tellitakse tihti ka lisaks omanikujärelvalve. Kas see on põhjendatud kulutus ja kuulub samuti hüvitamisele kindlustuse poolt?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Esmalt tuleks sellele küsimusele vastust otsida konkreetsest kindlustuslepingust. Kui kindlustuslepingus ei ole vastust, kas ja mis tingimustel hüvitatakse ehitise taastamisel omanikujärelevalve kulu, tuleks lähtuda üldisest kahju hüvitamise loogikast.

Üldise loogika kohaselt tuleb hoone kahjustumisel hüvitada hoone parandamise mõistlik kulu. See, kas omanikujärelevalve kuulub hoone parandamise mõistliku kulu hulka, sõltub konkreetsest juhtumist – kas omanik peab asja taastamiseks tegema omanikujärelevalvet või mitte. Kui hoonet ei saa taastada ilma omanikujärelevalveta, siis tuleb vastav kulu hüvitada.