Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas kinni maksta lapse taastusravi, kui kindlustus viivitab kahjutasu maksmisega oodates politsei uurimise lõpuni?10.11.2016

Tänaseks peaaegu 10 kuud tagasi toimus liiklusõnnetus Tallinn-Tartu maanteel, kus said lisaks autodele kannatada ka inimesed, ka. kaasreisijast 11a. laps. Kindlustustele on tehtud nõuetekohased kahjuavaldused ja kuludokumendid. Kahjuks mingit hüvitust ei sõidukite ega reisijate osas ei ole toimunud. Põhjuseks toob selts, et kuniks ei ole politsei menetlust lõpetanud ei tasuta sentigi, sest hüvitajaks peaks olema süüdlase kindlustus.
Minu küsimus oleks, kas ongi EV-s reaalne, et isegi lapse (kes ei puutu üldse asjasse, kes süüdi) tervisekahju hüvitamine seisab lihtsalt bürokraatiamasinas ja eelistatakse võimalust mitte maksta enne kui selgub kumb kindlustus? Kas liikluskindlustuseadus on nii sõnastatud ja kuna PPA menetlus kestab teadmata aja, kuidas on võimalik taasturavi lapsele?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eestis toimunud liikluskindlustuse juhtumi läbi tekkinud kahju hüvitamist võib kannatanu nõuda LKF-ilt, kui kannatanu nõue hüvitamisele kuuluva kahju osas on selge ning vaidlus on üksnes selle üle, millisel Eestis tegutseval kindlustusandjal lasub kahju hüvitamise kohustus.

Seega näiteks, kui õnnetuses saab viga kaasreisija, kellel endal ei olnud mingit osa kahju tekkimises ega kahju suuruses, siis tema kahju hüvitab LKF, kui ei ole teada kumb sõidukijuhtidest kahju põhjustas. Samas sõiduki kahjustumise läbi tekkinud kahju ei hüvitata, sest selles osas ei ole nõue selge – ei ole teada, kas ja mis osa oli selle sõiduki juhil kahju tekkimises.