Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus hüvitab maja ehituse 100% ulatuses kui taastamine ei toimu endise põhiplaani ja välisilme järgi?02.12.2016

Tere
Kas kindlustus hüvitab maja ehituse 100% ulatuses kindlustussummast ka juhul, kui taastamine ei toimu vastavalt endise maja põhiplaanile ja välisilmele ning ehitusmaterjalid on erinevad? Uue projekti koostamisel toimuvad muudatused ca 30% ulatuses. Kindlustustingimustes on selgelt kirjas ainult see, et antud juhul ei hüvitata projekteerimis-kulusid, kui ei taastata maja endisel kujul.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Hüvitise ei ole suurem, kui õnnetuse eelse seisundi taastamise kulu. Kui ehitate kindlustusjuhtumis hävinud maja asemele teistsuguse maja ja see on kallim, kui maja taastamine endisel kujul, siis vastava hinnavahe hüvitamist kindlustusandjalt nõuda ei saa.