Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus korvab mulle avarii kahju, kui minu autot juhtis alkoholijoobes teine isik?12.09.2011

Mure siis järgmine. Minu sõidukiga toimus avarii, mille juhiks oli alkoholijoobes juht, kellel polnud ka juhtimisõigust. Avarii põhjustajaks oli ta samuti.
Kas kindlustus korvab minu sõiduki kui juhiks ei olnud autoomanik? Või on kahju korvamine minu ja avariipõhjustaja vaheline probleem?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhi juhitud sõidukile tekkinud kahju hüvitatakse sõidukikindlustuse kindlustuslepingu alusel. Üldjuhul on kindlustuslepingu tingimustes kokku lepitud, et kahju ei hüvitata, kui sõiduki juht oli õnnetuse toimumise ajal alkoholijoobes. Seda sõltumata asjaolust, kas sõiduki juht oli sõiduki omanik või mitte.
Seega tuleb Teil kahju hüvitamist nõuda kahju põhjustajalt ehk sõiduki juhilt.