Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas see on õiglane, et nõuetekohaselt valgustamata ja joobes jalgratturile tagant otsasõidu korral on süüdlane üksnes jalgrattur?02.02.2017

Tere!
Juhtus liiklusõnnetus. Nõuetekohaselt valgustamata ja joobes jalgrattur liikus maanteel, oli halb nähtavus. Talle sõitis tagant otsa sõiduauto. Autos olnud inimesed vigastada ei saanud, kahju on materiaalne (auto esiklaas jm). Küll aga sai vigastada jalgrattur, kes vajas haiglaravi. Kindlustus esitas jalgratturile rahalise nõude auto kahjude hüvitamiseks (rohkem kui 3000 eurot).
Kas jalgrattur on sellises õnnetuses tõepoolest ainus süüdlane? Kas ei peaks mitte autojuht valima halva nähtavuse korralt sobiva kiiruse?
Politsei on menetluse lõpetanud, kindlustus ootab tasumist, kuid jalgratturi sissetulek ei võimalda nimetatud summat maksta (sest ta on pensionär, kelle kuu sissetulek jääb alla 300 euro).
Kui selles õnnetuses oleks jalgrattur hukkunud, siis kes oleks maksnud kindlustusele kahjud?
Hetkel tundub olukord ebaõiglane, et autojuht ei oma mingisugust vastutust tekitatud õnnetuse ees.
PS Oleme pöördunud ka politsei poole, kes menetlusega tegeles ja nemad soovitasid nõu ja abi just siit otsida.
Vastust ootama jäädes.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Asjaosaliste süü hindamisega tegeleb Politsei. Nagu küsimusest aru saan, et Politsei menetluse lõpetanud.

Kindlustus tegeleb vastutuse määramise ja kahju hüvitamisega. Liiklusõnnetuse puhul tuleb kindlustusandjal selgitada mis ulatuses keegi teisele tekitatud kahju eest vastutab. Vastutuse määramisel tuleb arvestada, et auto, kui suurema ohu allika, juht vastutab tekitatud kahju eest oma süüst sõltumata. Samuti tuleb arvestada asjaosalise enda osa tekkinud kahjus.

Kui sõidukikindlustuse kindlustusandja on kahju hüvitanud, siis võib ta esitada tagasinõude kahju tekitaja vastu selles ulatuses, mille eest kahju tekitaja vastutab. Vastutuse ulatus sõltub juhtumi kõikidest üksikasjadest.

Jalgratta ja auto kokkupõrke puhul tuleb hinnata asjaosaliste enda osa tekkinud kahjus.

Auto omanikule tekitatud kahju puhul tuleb hinnata, kui suur oli jalgratturi osa ja kui suur oli auto juhi enda osa talle endale tekkinud kahjus. Teisisõnu tuleb hinnata, kas ja mis ulatuses toimus õnnetus auto juhist tingitud asjaoludest ja mis ulatuses jalgratturist tingitud asjaoludest. Sellest sõltub, mis ulatuses vastutab jalgrattur sõiduki omanikule tekitatud kahju eest.

Ka jalgratturile tekitatud kahju puhul tuleb hinnata, kui suur oli jalgratturi osa talle endale tekitatud kahjus. Sellest sõltub, mis ulatuses vastutab auto juht ja auto liikluskindlustuse kindlustusandaja jalgratturile tekitatud kahju eest.

On selge, et küsimuses toodu pinnalt ei saa anda konkreetset vastust, kuid saate asjaolusid ise hinnata ja selle põhjal kujundada oma seisukoha ning järgnevad sammud.

Kui leiate, et kindlustusandja esitatud tagasinõue on ebaõiglane, näiteks leiate, et ka auto juhil oli oma osa tekkindu kahjus, siis pöörduge kindlustusandja poole. Rääkige läbi. Selgitage oma seisukohta, selgitage jalgratturi majanduslikku seisu jne. Prooviga jõuda kokkuleppele kindlustusandjaga. Kui Te ei jõua kokkuleppele, kuid arvate, et Teil on õigus, siis saate vaidluse lahendamiseks pöörduda kindlustuslepitaja poole, vt http://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.

Kui jalgrattur sai juhtumis kahju ja Teie hinnangul on selle kahju tekkimises oma osa ka auto juhil, siis pöörduge kahju nõudega auto liikluskindlustuse kindlustusandja poole.